zondag 12 januari 2020

Tijdschrift Vooys recenseert Een Wereld Vol Patronen

In het speciaalnummer over Globalisering van Vooys 37(4) wordt Een Wereld Vol Patronen gerecenseerd:

"Na het succes van De vergeten wetenschappen (2010), intussen al vertaald in zeven talen, heeft de Amsterdamse hoogleraar Rens Bod zich opnieuw gewaagd aan een ambitieus project. De wetenschapsgeschiedenis wordt te vaak en te gemakkelijk, zo vindt hij, ingeperkt tot een geschiedenis van de natuurwetenschappen, alsof enkel die wetenschappen model staan voor onze kennis. In Een wereld vol patronen gaat Bod op zoek naar een allesomvattende geschiedenis van onze kennis. [...]

Systematisch bekijkt hij hoe kennis zich ontwikkelde in andere grote culturen, in het bijzonder in China en Indië, maar – voor zover mogelijk – ook in Afrika, Amerika en Oceanië. Tussendoor besteedt hij onder de noemer ‘veronachtzaamde kennis’ ook aandacht aan de rol van vrouwen in de kennisgeschiedenis. Dat is heel wat. Opmerkelijk is dat ondanks dit loodzware programma het boek best leesbaar, informatief en leerrijk blijft. Zelfs wie vertrouwd is met de in het boek aangesneden onderwerpen, wordt toch verrast door de manier waarop Bod erin slaagt om bekende gegevens vanuit zijn eigen vraagstelling een nieuwe dimensie te geven."

Ziehier het nummer van Vooys met de recensie.

zondag 1 december 2019

Een Wereld Vol Patronen gerecenseerd in "De Lage Landen"

"De eeuwige zoektocht naar patronen en principes. Rens Bod schreef een majestueuze geschiedenis van onze kennis

In 2010 verscheen De vergeten wetenschappen, een geschiedenis van de humaniora waarin Rens Bod besprak hoe gebieden als taal, literatuur, muziek en kunst door de eeuwen heen zijn onderzocht door alfawetenschappers uit India, China, Afrika en Europa. Dat was al een enorm ambitieus project, maar nog grootser van opzet is zijn nieuwe boek Een wereld vol patronen. Bod geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van onze kennis dat zowel multidisciplinair als polycentrisch is: hij bespreekt een zeer uiteenlopende reeks van wetenschappen [...]"

Lees hier de volledig recensie.

zondag 17 november 2019

Autumn 2019 issue of "History of Humanities" has been published

Publication Cover

The latest issue 4.2 of History of Humanities has been published! It contains a Themed section on “The Classics of the Humanities” with foundational texts in the history of the humanities, introduced by specialists in the field. It also contains a Forum Section on “Literary Theory in Eastern Europe”, as well as two articles, two review essays and 17 book reviews. Enjoy!

Click here for the full issue.

maandag 7 oktober 2019

Final Program of "The Making of the Humanities VIII" in Cape Town


This is first time that The Making of the Humanities conference takes place outside the global north, and in Africa! The wonderful program of the conference reflects this. Come to join us in Cape Town from 21-23 November to discuss the decentralization of the humanities.

See the full program here.

Prikkelende recensie van "Een Wereld Vol Patronen" op deReactor

"Ik gun daarom onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, een exemplaar van Bods boek en een weekend vrij."

Lees hier de prikkelende recensie van "Een Wereld Vol Patronen" door Lucas van Deijl.

dinsdag 30 juli 2019

Interview in ScienceGuide over Een Wereld Vol Patronen


"Het mag een klein wonder heten dat de drukbezette #woinactie-voorman Rens Bod überhaupt nog aan taken buiten het onderwijs en onderzoek toekomt. Opmerkelijker is het nog dat hij afgelopen jaar een uitgebreide geschiedenis van de wetenschap uitbracht in boekvorm. In Een wereld vol patronen: De geschiedenis van kennis gaat Bod op zoek naar die momenten in de geschiedenis dat de mens een observatie had die soms wel, en soms niet, leidde tot een dieper inzicht.

Het waarnemen van patronen is de eerste – maar niet de enige – stap naar begrip, zo stelt Bod die talloze voorbeelden noemt: van taalverwerving tot astronomische observaties. Maar een patroon verklaart op zichzelf niets, dat is wat principes beogen te doen. Het zijn de onderliggende relaties, de mechanismen en de verhoudingen die op zichzelf niet zichtbaar zijn, waarmee we de wereld om ons heen duiden. En het is een in en in menselijke eigenschap om te proberen die bloot te leggen."

Click hier voor het hele interview.

"Een Wereld Vol Patronen" is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs

Een wereld vol patronen

Een Wereld Vol Patronen is genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs!

Het gaat om een eerste selectie van 10 boeken uit de meer dan 300 historische werken die het afgelopen jaar zijn verschenen in het Nederlands. 

Artikel over de Italiaanse vertaling van "De vergeten wetenschappen"

Nu de Italiaanse vertaling van "De vergeten wetenchappen" beschikbaar is, schrijf ik af en toe een artikel voor de Italiaanse media. Bij deze een stuk van mijn hand in Il Sole 24:

"Un tempo apice dello sviluppo intellettuale, le discipline umanistiche soffrono oggi di un enorme problema di immagine. La filologia, la storia dell’arte, la linguistica, gli studi letterari e la musicologia sono viste come un passatempo di lusso, e giudicate di poca utilità per la società e meno ancora per l’economia. Un ministro dell’economia italiano disse qualche anno fa che «con la cultura non si mangia» – il tema era proprio la cultura umanistica. Gli argomenti prodotti in difesa delle humanities enfatizzano la loro importanza per lo sviluppo del pensiero critico, per la formazione di una coscienza culturale, per l’acquisizione di una responsabilità storica e per creare cittadini democraticamente competenti.
     Questi argomenti possono essere tutti veri, ma gli studiosi sembrano ignorare la possibilità che l’assunzione di fondo, che denuncia il problema, possa essere sbagliata. [...]"

Klik hier om het hele stuk te lezen.

donderdag 6 juni 2019

Recensie van "Een wereld vol patronen" door Jona Lendering

"Ik denk dat Bod er ook terecht op wijst dat we naar de wetenschap moeten kijken als een activiteit van de gehele mensheid. Dezelfde ontwikkeling van patronen, principes en convergentie en uiteindelijk de empirische cyclus is ook buiten de westerse traditie aan te wijzen en soms zijn de overeenkomsten frappant."

"Zekerheid heeft de onaangename eigenschap de mensheid verdeeld te houden terwijl twijfel de mensen verbindt. Dat is in laatste instantie waarover Een wereld vol patronen gaat: over wetenschap, over het verlangen de waarheid te benaderen, over twijfel en dus in laatste instantie over wat het is mens te zijn."

Zie hier de volledige recensie.

dinsdag 14 mei 2019

Italian translation has been published: "Le Scienze Dimenticate"


Afbeeldingsresultaat voor "le scienze dimenticate" "rens bod"

I am very happy to see the Italian translation of my previous book being published: "Le Scienze Dimenticate". Having studied some years at La Sapienza University in Rome, I wrote a separate preface for this Italian translation.

There is some more information on the book to found here.

vrijdag 19 april 2019

Prachtige recensie van "Een wereld vol patronen" in NRC Handelsblad

"Geschiedschrijving lijdt altijd aan egocentrisme. Het gereconstrueerde verleden is meestal een projectie van het heden, vol van onze eigen vooroordelen. [...]

Het kan ook anders. In Een wereld vol patronen. De geschiedenis van kennis beschouwt Rens Bod, hoogleraar ‘Digital Humanities’ aan de Universiteit van Amsterdam, de geschiedenis van kennis zo objectief en breed mogelijk. Hij kijkt dus óók naar de prehistorie, Arabië, India, China en zelfs Afrika. Zijn aanpak blijkt een zorgvuldig samengesteld geneesmiddel tegen die nog altijd hardnekkige intellectuele bijziendheid van de wetenschapsgeschiedenis, zonder dat hij overigens ook maar iets af doet aan de prestaties van de moderne wetenschap."

Lees hier verder voor de hele recensie.

vrijdag 29 maart 2019

"Een wereld vol patronen" verkozen tot boek van de maand door NewScientist!


We kunnen Europa, de natuurwetenschappen en mannelijke wetenschappers allemaal uit hun centrale positie van de wetenschapsgeschiedenis halen. Dat stelt Rens Bod in een omvangrijk geschiedenisboek.

‘We besteden veel tijd aan het bestuderen van de geschiedenis, die, laten we eerlijk zijn, toch grotendeels een geschiedenis van domheid is.’ Dit schreef theoretisch natuurkundige Stephen Hawking. Rens Bod ziet dat veel wetenschappers dit vinden, maar hij denkt juist dat de kennis van het verleden ons kan inspireren bij het oplossen van nieuwe problemen. De hoogleraar digitale geesteswetenschappen vond het daarom tijd om die kennis samen te vatten in een boek.

Ga hier naar de website van NewScientist

Uitgebreid Interview in Elsevier Weekblad door Liesbeth Wytzes

‘Zoeken van patronen is een manier van overleven’

In zijn boek 'Een wereld vol patronen' legt Rens Bod (53) glashelder en met grote kennis van zaken uit hoe mensen vanaf het allereerste begin probeerden om de wereld te begrijpen.

[...] ‘Op een gegeven moment, veel later, was ik op een conferentie en sprak wat historici aan. Bestaat zo’n boek? Dat lijkt me zo leuk. En ze zeiden: “Nee… Dat kan nooit iemand in zijn eentje doen.” Dat was voor mij een aanmoediging. Ik dacht: dan ga ik het doen. Eigenlijk is het helemaal niet moeilijk, echt! Het is alleen veel werk. Je leest eerst de secundaire en daarna de primaire bronnen.’

Klik hier voor het hele interview (achter betaalmuur).

maandag 25 februari 2019

Recensie van "Een wereld vol Patronen" door Bart van den Bosch

"Het briljante van Een wereld vol patronen is dat Bod niet alleen allerlei varianten van wissel­werking tussen patronen en principes, tussen empirie en theorie blootlegt, maar ook in kaart brengt waar iets baroks als het Ptolemaïsche beeld van het zonnestelsel wordt gereduceerd tot princi­pes met een sterkere verklarings- of voorspellende kracht. Of hoe in alle uithoeken van de wereld vergelijkbare patronen worden ontwaard en principes worden geformuleerd. Dat hij daarbij ook nog eens culturele factoren die belemmerend of juist stimulerend waren voor het ontstaan of uitblijven van principes of metaprincipes per tijdvak en geografische locatie in zijn beschrijvingen betrekt, vergroot de verklarende kracht van dit boek nog eens extra."

Klik hier voor de hele recensie op Athenaeum.nl

Interview in het Parool van 23 februari over "Een wereld vol patronen"


Het Parool opent het interview met mij over mijn boek met de zin:

"Rens Bod schreef Een wereld vol patronen, een boek over de zoektocht naar kennis waarin Europa, mannelijke wetenschappers en de natuurwetenschappen uit hun centrale positie worden gehaald."

Ook gaat het interview in over de samenwerking tussen de alfa- en de betawetenschappen.

Klik op bovenstaande afbeelding voor een (helaas lastig leesbare) afbeelding van het interview.

dinsdag 12 februari 2019

Podcast of the interview about "Een wereld vol patronen" is now availableSinds deze week ben ik een enorme fan van Pompidou (mijn collega's waren dat al). Geen grotere eer dan wanneer je boek zo nauwgezet wordt gelezen en ondervraagd! Dank voor de inspirerende middag in Brussel, Chantal Pattyn en alle anderen van Pompidou! Mijn interview bij de VRT in Brussel is nu beschikbaar als postcast.

U kunt hier het volledige interview beluisteren.

maandag 4 februari 2019

Recensie van "Een wereld vol patronen" door De Leesclub van Alles

"Filosofen, theologen, wetenschappers en existentialistische dromers hebben zich eeuwenlang afgevraagd waarin de mens zich van de dieren onderscheidt. Eén van die eigenschappen, is de volslagen unieke gaven om patronen in de wereld te herkennen en deze met onderliggende principes te verklaren. Het is een praktijk die de mens geen windeieren gelegd heeft, getuige de luxe waarin een steeds groter deel van de mensheid in mag delen, en de indrukwekkende hoeveelheid kennis die in de loop van de eeuwen opgebouwd is."

"Bod plaatst de grote wetenschapsdisciplines – wiskunde, astronomie, natuurkunde, maar ook taalkunde, rechtswetenschap en geschiedenis, onder andere – in een alles overkoepelende historie. Zijn opzet is haast absurd groots. De wetenschapsgeschiedenis van de hoogleraar Digital Humanities bestrijkt een periode van de prehistorie tot ongeveer 1800 (met wat vooruitwijzingen naar de twintigste eeuw), en laat geen beschaving onbesproken. Van de vroegste domesticatie van wilde dieren tot de nieuwste innovatie in astronomische modellen: de Europese, Indische, Chinese, islamitische en Afrikaanse zoektocht naar patronen wordt zij aan zij beschreven. Dat levert interessante contrasten op. Zo was Aristoteles nog van mening dat er een constante kracht nodig was om een lichaam in beweging te houden. Zijn Chinese tijdgenoten trokken daarentegen precies de tegenovergestelde conclusie: een lichaam bewoog, tenzij tegengehouden door een externe kracht. Het zou nog eeuwen duren voordat de Europese wetenschappelijke revolutie diezelfde conclusie zou trekken."

Lees hier de hele recensie.

zondag 27 januari 2019

Uitgebreide recensie van "Een Wereld Vol Patronen" in Trouw door Willem Schoonen

"Hoogleraar Rens Bod klimt op de barricaden voor goed academisch onderwijs en onderzoek. En hij publiceert nu een indrukwekkend boek, een geschiedenis van de kennis die de mens heeft opgedaan sinds hij voet op aarde zette."

"De moderne wetenschap werd geboren in de ­natuurkunde, die in de zeventiende eeuw in Europa tot bloei kwam. In deze zin zitten drie onwaarheden: de wortels van de moderne wetenschap gaan verder terug dan de zeventiende eeuw, strekken zich verder uit dan Europa, en steken niet in de natuurwetenschappen maar in de geesteswetenschappen, de humaniora."

"Dat laat Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zien in een nieuw boek: ‘Een wereld vol patronen’. Het is een indrukwekkend overzicht van de kennisgeschiedenis, vol verrassende wendingen en inzichten. Een boek dat je langzaam moet lezen om ervan te genieten."

Ziehier de volledige recensie.

Beschrijving van "Een wereld vol patronen" in de boekenbrief van VK

"Stephen Hawking had weinig op met de geschiedenis – we besteden er veel tijd aan terwijl het ‘laten we eerlijk zijn, toch grotendeels een geschiedenis van domheid is’. De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod, gespecialiseerd in de geschiedenis van kennis, bewijst het ongelijk van Hawking. Hij laat in Een wereld vol patronen zien hoe eeuwenoude kennis nog altijd relevant kan zijn."

Lees hier verder.

vrijdag 25 januari 2019

Recensie van "Een Wereld Vol Patronen" in Nederlands Dagblad

"Meer dan 40.000 jaar geleden was de mens, homo sapiens, al op zoek naar kennis, probeerde hij iets te begrijpen van de wereld om hem heen. Dat weten we dankzij streepjespatronen op mammoetbotten en -slagtanden die corresponderen met de schijngestalten van de maan. Toen al was de mens dus op zoek naar patronen, en al vrij snel ging hij ook op zoek naar de achterliggende principes, schrijft Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn nieuwe boek Een wereld vol patronen."

Ziehier de link naar de recensie.

donderdag 24 januari 2019

Nog een recensie van "Een Wereld Vol Patronen" door Dirk Wolthekker

"Hoe is wat we nu weten wereldwijd en door alle tijden ontstaan en gegroeid? Dat is de grote vraag die Bod probeert te beantwoorden. Hij laat zien dat de dat alle wetenschappelijke disciplines met elkaar zijn verbonden en dat er in andere tijdvakken en andere delen van de wereld misschien wel net zo veel of meer kennis en wetenschap is vergaard dan in Europa wel eens wordt verondersteld."

"Een interessante vraag die Bod opwerpt is de vraag of er naast de overstelpende hoeveelheid kennis uit heden en verleden ook zoiets bestaat als non-kennis. ‘En dan hebben we het niet over mislukte kennis, maar over de vraag of er een demarcatiecriterium bestaat dat kennis van niet-kennis kan onderscheiden, dat wat we tegenwoordig pseudowetenschap noemen.’"

Ziehier de volledige tekst.

Recensie van "Een Wereld Vol Patronen" door Marc van Oostendorp

"Het is een groots boek, onder andere vanwege Bods durf – de durf van het grote gebaar. Want Bod waagt het, nog explicieter dan in De vergeten wetenschappen heel grote lijnen uit te zetten, zonder de nuance uit het oog te verliezen.

Eén zo’n lijn: in de periode tot en met de vroege oudheid waren onderzoekers wereldwijd vooral bezig met het bespeuren van patronen – of dat nu de maancyclus was, de structuur van een werkwoordsparadigma in een vreemde taal of de lengte van de zijden van een gelijkhoekige driehoek.

In de oudheid en wat Bod de ‘postklassieke tijd’ noemt, min of meer corresponderend met wat in het westen meestal de middeleeuwen heet, ontdekt men het ‘principe’ – het inzicht waaruit je patronen kunt verklaren of in ieder geval kunt afleiden – én het feit dat je een aantal principes zelf weer kunt verklaren door eeen groter overkoepelend principe."

Zie hier de volledige recensie.

dinsdag 22 januari 2019

Interview in de Volkskrant over "Een wereld vol patronen"

"Het vandaag te presenteren boek – Een wereld vol patronen – is in meerdere opzichten grenzeloos. Het toont de verwevenheid van alle wetenschappelijke disciplines, en het laat zien dat zich ook buiten Europa wetenschappelijke revoluties hebben voltrokken."

"Mensen willen niet alleen patronen zien, ze willen ook een verband zien tussen die patronen. Ze gaan op zoek naar verklaringen achter die patronen. Op een gegeven moment ontstaat er een bewustzijn van een principe en wordt dat principe expliciet gedefinieerd. Volgens de Griekse wijsgeer Thales was alles gemaakt uit water. Natuurlijk, zijn verklaring was niet correct, maar de poging om tot een verklaring te komen, was natuurlijk fascinerend. Zo probeerde de Indiase Sanskriet-geleerde Panini een metaregel te vinden voor alle zinsconstructies. Hij wilde alle patronen begrijpen op basis van enkele principes. Dat was een ontroerend moment in kennisgeschiedenis."

Zie hier het hele interview.

donderdag 10 januari 2019

"Een Wereld vol Patronen" ("A World of Patterns") will be presented on 23 January 2019


My new book 'Een wereld vol patronen' will be presented on 23 January at 5 pm at the publishing house Prometeus, Herengracht 48, Amsterdam. Interested parties can register via the email-address on the following website.

This book gives an overview of the history of knowledge from a world-wide perspective (discussing the humanities, sciences, jurisprudence, medicine, as well as disciplines that are no longer seen as 'academic'). The book moves both the West and natural sciences from their central positions and discusses how people have searched for patterns and underlying principles in their surrounding world from prehistory to the modern period.

dinsdag 11 december 2018

Issue 3.2 of History of Humanities is out!

hoh.2018.3.issue-2.cover

Issue 3.2. of History of Humanities has recently been published. It is yet another rich issue containing 6 articles on a variety of topics such as Vico’s philology, 19th century French historiography, criticism in the modern humanities, epistemic virtues and national stereotypes, the marginalization of the humanities in Sweden and an exciting bibliometric analysis of 20th century Venetian historiography. Next to this there are over 20 book reviews. This sharp increase in number of reviews can be taken as a marker of extensive productivity in the field of the history of humanities.

donderdag 13 september 2018

A Chinese Review of my Book in the journal Dushu


I am very happy to see this review article of the extended Chinese version of my book in the major Chinese literary magazine Dushu. It also contains an English summary.

"What’s more, the views of this book are extremely enlightening for the redevelopment for Chinese humanities, which is at the crossroad of how to regain its profoundly humanistic tradition after the New Culture Movement."

A very extensive review of "A New History of the Humanities"


And here's a very extensive, thorough review of the English translation of my book, by Lee Trepanier.

Enjoy!

maandag 14 mei 2018

Spring issue of "History of Humanities" has been published

Publication Cover

The spring issue of History of Humanities has just been published. It contains a Forum section on The Two Cultures Revisited, five regular articles and over a dozen book reviews.

Click here to go to issue 3(1) of History of Humanities

donderdag 8 maart 2018

Call for Papers ‘The Making of the Humanities VII’ Conference

Amsterdam-127

‘The Making of the Humanities’ conference returns to Amsterdam! This is the place where the conference series started in 2008, 10 years ago.

The University of Amsterdam will host the 7th Making of the Humanities conference at its CREA facilities, from 15 till 17 November 2018.

Click here for the full Call for Papers.

donderdag 11 januari 2018

A Review of the Polish translation of "A New History of the Humanities"

For those who read Polish -- or who want to copy and paste the text in Google Translate -- here's a review of the Polish translation of my book.

Click here to go to the review.

maandag 8 januari 2018

Fellowships in the History of the Humanities


The Vossius Center for the History of Humanities and Sciences offers funding for Research Fellowships for 1-3 months.

The deadline for applications is 1 March 2018. Applicants are invited to submit a proposal for obtaining a subsidy. The proposal should make clear why it fits in the research theme of the Center.

Click here for more information on the Vossius Fellowships and specific details about the application procedure.

vrijdag 1 december 2017

The Chinese translation of "A New History of the Humanities" has been published!


Peking University Press has just  published the Chinese translation of "A New History of the Humanities" ("De Vergeten Wetenschappen").

The book was presented last week at Tsinghua University and at the Chinese Academy of Sciences in Beijing. It was covered by several media.

Click here for a news item by Tsinghua University.

zaterdag 28 oktober 2017

6th History of Humanities Conference in Oxford covered humanities' history from all continentsWe can look back on what proved to be a very stimulating conference in Oxford. Next to three keynote lectures, there were over 125 papers presented during the conference spread over 32 sessions, covering the history of the humanities from all continents.

For the second time a prize of 500 Euro was awarded for the best Graduate Student paper. Out of 37 graduate papers Christopher Bahl (University of London) was selected as the winner for his paper “The Shaping of a Transoceanic Reading Community of Arabic Philological Texts.”

We encourage all participants to submit their papers, presented at the conference, to our journal History of Humanities. Looking forward to 2018 we are happy to announce the venue and date for The Making of Humanities VII conference: it will be held in Beijing (China), Tsinghua University, from 29-31 August, 2018. The Call for Papers will be posted soon.

Click here for a conference report with some photos.

zondag 10 september 2017

Autumn 2017 issue of History of Humanities now online

Publication Cover

Issue 2.2 of our journal “History of Humanities” is now online. 

It contains a Forum section on the “Origins of Musical Disciplines”. As well as five research articles on the “History of Knowledge in the Age of Transition”, on “Otto Jespersen’s “Progress in Language””, on “The Dante of Alessandro Torri”, on “Gendered Philology”, and on “The Comparative Method in the Modern Humanities”. And not to forget: 13 book reviews.

zondag 30 juli 2017

Vossius Fund for Research Fellows in History of the Humanities

The Vossius Center for the History of Humanities and Sciences (Amsterdam) offers funding for Research Fellows.

The next deadline is 1 October 2017. Applicants are invited to submit a proposal for obtaining a subsidy for research fellows.

For more info, click here.

zaterdag 3 juni 2017

The Making of the Humanities VI (Oxford): Program AvailableThe Making of the Humanities VI (MOH-VI) is the sixth international conference on the history of the humanities, and the largest since its inception: 123 papers from 25 countries and 5 continents will be presented.

The MOH-VI conference will be held at the University of Oxford, Somerville College, 28-30 September 2017.

For more information (program and registration), click here.

vrijdag 31 maart 2017

Latest issue of History of Humanities has been published!


The latest issue of History of Humanities 2(1) deals with Practical and Material Histories of the Humanities.

The so-called practical and material turns that have occurred in recent historiography of science also apply to the history of the humanities. The present issue therefore begins with a “Theme” section on the practices of historical research in archives and libraries. The six articles in this section deal with seemingly mundane aspects such as editing, copying, inventorying, and the handling of archival objects (including boxes and paper clips), as well as with the limitations of archival access, their ergonomics, and even their lighting and temperature. The authors contend that such practical aspects are relevant for understanding continuities in the humanities to a much larger extent than has previously been thought.

The “Forum” section explores the history of the analysis of materials and techniques in art. The “material turn” is clearly one of the characteristic features of the humanities in the early twenty-first century. It has dislodged the centrality of the human element and foregrounded the social life of things, the agency of objects, and actor-artifact assemblages. Textual and language-oriented models of knowledge are complemented by studies of “tacit” and “embodied” knowledge.

For more info and the Table of Contents of issue 2(1) click here.

woensdag 22 februari 2017

How a New Field Could Help Save the Humanities


Here's my essay in the Chronicle Review that has just been published. I make a case for studying the general history of the humanities on par with (and in close alliance with) the history of the sciences.

"Unlike the history of science, the history of the humanities is not an academic discipline. This is surprising — humanists are among the most historically minded scholars. How can it be that humanists care about the history of everything except about their own? The situation is of course more subtle: There is historiography of philology, of history writing, of religious studies, of art history, of musicology, of literary studies, and more, but what is missing is an academic discipline that explores the history of the humanities together. For the "humanities" to be more than just an umbrella term, this bewildering gap in intellectual history must be remedied. [...]"

Click here for the complete essay.

maandag 6 februari 2017

Workshop on "The Classics of the Humanities"

Afbeeldingsresultaat voor woman scholar painting

What are the classics of humanistic scholarship? Most historians of science or historians of philosophy would be able to produce a list of classical texts within their field in a short time. Such texts are well known, often reproduced, and recommended in syllabi and readers around the world. Nothing similar exists for the history of the humanities. Even if much debate in recent decades has criticized the idea of cannons, there may be good reasons why we need one. An established list of classics would not only make the history of humanities a more teachable topic, but also to promote new research in the field. On the one hand, such a list could inspire scholars to reinvestigate the classics. On the other hand, it could provoke others to question what should and should not be considered classics, as it has happened in recent decades in other historical fields.

We focus upon the formative period of the modern humanistic disciplines from the middle of the eighteenth to the middle of twentieth century. We are especially interested in texts that exemplify the methods and research practices of the modern humanistic scholarship. These texts can be foundational texts in specific disciplines and/or text that have had long lasting influence beyond disciplinary and national boundaries. However, we are also interested in texts from “lost” scholarly traditions, which were once considered as foundational, but no longer are read. This could, for example, be texts from traditions of scholarship that are now considered as outdated, such as antiquarianism, traditions that have been discarded as political and scholarly mistakes, such as racist anthropology, or non-western scholarly traditions.

Organizers:  Rens Bod, University of Amsterdam, and Kasper Risbjerg Eskildsen, Roskilde University

For more information and registration, click here.

[IMAGE: Juana Inés de la Cruz (1666). Signed J. Sánchez. Juana Inés de la Cruz (1651–1695) was a self-taught scholar, poet and dramatist.]

Call for Abstracts: The Making of the Humanities VI, Oxford, 28-30 September 2017

The sixth conference on the history of the humanities, ‘The Making of the Humanities VI’, will take place at the University of Oxford, Humanities Division and Somerville College, UK, from 28 till 30 September 2017.

Goal of the Making of the Humanities (MoH) Conferences

The MoH conferences are organized by the Society for the History of the Humanities and bring together scholars and historians interested in the history of a wide variety of disciplines, including archaeology, art history, historiography, linguistics, literary studies, media studies, musicology, and philology, tracing these fields from their earliest developments to the modern day.
    We welcome panels and papers on any period or region. We are especially interested in work that compares scholarly practices across humanities disciplines and civilizations.
    Please note that the Making of the Humanities conferences are not concerned with the history of art, the history of music or the history of literature, and so on, but instead with the history of art history, the history of musicology, the history of literary studies, etc.

Keynote Speakers

Elisabeth Décultot, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg: From an Antiquarian to an Historical Approach? The Birth of Art History in the 18th Century
Shamil Jeppie, University of Cape Town: Styles of Writing History in Timbuktu and the Sahara/Sahel
Peter Mandler, University of Cambridge: The Rise (and Fall?) of the Humanities

Paper Submissions

Abstracts of single papers (30 minutes including discussion) should contain the name of the speaker, full contact address (including email address), the title and a summary of the paper of maximally 250 words. For more information about submitting abstracts, see http://www.historyofhumanities.org/.
Deadline for abstracts: 15 April 2017
Notification of acceptance: June 2017

Panel Submissions

Panels last 1.5 to 2 hours and can consist of 3-4 papers and possibly a commentary on a coherent theme including discussion. Panel proposals should contain respectively the name of the chair, the names of the speakers and commentator, full contact addresses (including email addresses), the title of the panel, a short (150 words) description of the panel’s content and for each paper an abstract of maximally 250 words. For more information about submitting panels, see http://www.historyofhumanities.org/.
Deadline for panel proposals: 15 April 2017
Notification of acceptance: June 2017

vrijdag 23 december 2016

A New History of the Humanities among “Books of the Year”The Higher Education Strategy Associates (HESA) has selected "A New History of the Humanities" as one of the "Books of the Year".  They seem to refer to the new paperback edition of my book which came out in North America in January 2016, so yes, it's really this year.

donderdag 8 december 2016

Fellowships in History of Humanities

Vossius

At the Vossius Center for the History of Humanities and Sciences, several research fellowships in History of Humanities are available. These fellowships are meant to stay up to three months at the University of Amsterdam.

Click here for applying for the Vossius Fund for Research Fellows.

donderdag 3 november 2016

Ukrainian Translation of "De Vergeten Wetenschappen" Selected among Best Books of 2016The Ukrainian translation of my book "De Vergeten Wetenschappen"  was selected among the best books of 2016 (from more than 500 books) at the Lviv Forum of Publishers. Click here for the broadcasting

dinsdag 25 oktober 2016

Fall issue of "History of Humanities" has been published!

The 2016 Fall Issue of "History of Humanities" has just been published:Click here for the Table of Contents.

The theme is "Going Global":

While the academic conception of the humanities, or Geisteswissenschaften, may be a Western invention, attempts to analyze literature, art, music, language, theater, and history are not exclusively European phenomena but have originated in different parts of the world. For this reason, one of the stated goals of this journal is to advocate the study of the history of the humanities from a global perspective.1 In the first issue we included one aspect of the humanities in China. The current issue includes essays on the humanities in precolonial Mali, pre-Hispanic America, the Ottoman Empire, and the Soviet Union. What do we gain from a global perspective? A transgeographical history of the humanities not only helps avoid a parochial view but also shows to what extent practices and ideals in the humanities in different parts of the world are connected and comparable. In the current issue, Shamil Jeppie argues that the humanities in precolonial Timbuktu can be properly understood only if they are viewed as part of a larger network of learning that included North Africa and the Middle East. Sara Gonzalez asserts that Peruvian history writing focused on images as the basis for historical narratives in which the pre-Columbian rulers were connected to the Habsburg dynasty. Michiel Leezenberg draws attention to the fact that processes of vernacularization took place simultaneously in the Ottoman Empire and elsewhere in the world. Floris Solleveld focuses on Europe but discusses the notion of “revolution” in the humanities across different countries. Boris Gasparov makes us aware that, even in relation to the secluded situation of the Soviet Union, a comparative perspective is rewarding. We wish to further encourage the study of the history of humanities from a pluralistic, comparative point of view. Our argument in favor of a global perspective does not, however, exclude the journal’s other goals. In fact, this issue’s Forum contributions by Herman Paul and colleagues deal with the question of how to write a history of the humanities that transcends disciplines. They hypothesize that scholarly personae offer a promising focus for such a project. By contrasting different disciplines and scholars, they show that a comparative perspective is fruitful not only for a global but also for a primarily local history of the humanities.

maandag 3 oktober 2016

Book of Abstracts of "The Making of the Humanities V" is online!

"The Making of the Humanities V" will take place at Johns Hopkins University from 5-7 October 2016. The full book of abstracts in now available.

Click here for the book of abstracts.

woensdag 31 augustus 2016

Our recent volume "The Making of the Modern Humanities" reviewed in premier History of Science journal (Isis)


"A must-read for anyone interested in the history of a broad range of the humanities. It combines case studies of great historical precision with methodological considerations of historical epistemologies, with the explicit aim of matching the work done in the history of science with equivalent historical epistemologies of the various humanistic disciplines—including philology, musicology, art history, linguistics, archaeology, theater studies, history of philosophy, media studies, Oriental studies, and literary studies—often in light of their intersections with science or the social sciences (the particular innovation of this volume)."

For more information on: Rens Bod, Jaap Maat, and Thijs Weststeijn (Editors): The Making of the Humanities, Vol. 3: The Modern Humanities, see the review by Katherine Arens.

zaterdag 2 juli 2016

List of Papers and Panels of "The Making of the Humanities V" Online

Afbeeldingsresultaat voor johns hopkins university

The next Making of the Humanities conference will take place at Johns Hopkins University, 5-7 October 2016. Invited speakers are Karine Chemla, Anthony Grafton and Sarah Kay.  More than 100 papers on the history of the humanities and related disciplines will be presented.

Click here for the list of papers and panels.

maandag 20 juni 2016

How to Write a History of the Humanities

Some time ago, I had a two-hour debate with James Turner (author of "Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities") on how to write the history of the humanities. Not long after this debate, Anne van Dam (PhD student at Leiden University) wrote this interesting paper on our debate.

"On the first of February the early modern historical colloquium on the history of the humanities took place in the fully packed Sweelinck room of Utrecht University. For this extended colloquium the university invited Prof. dr. Rens Bod and Prof. dr. James Turner, two authors of seminal publications on the history of the humanities. Rens Bod is a professor of Digital Humanities and co-director of the Center for the History of Humanities and Sciences at the University of Amsterdam and author of A New History of the Humanities, published in Dutch in 2010. James Turner is the Cavanaugh Professor of Humanities at the University of Notre Dame and author of Philology: The Forgotten Origins of the Modern Humanities, which appeared in 2014. The afternoon at Utrecht University was the first time the two scholars met for a lively debate on the subject of the history of the humanities."

Click here to read the full paper.

dinsdag 31 mei 2016

Join the Election for the Best History Book Ever!

Historisch Nieuwsblad op zoek naar ‘Beste Geschiedenisboek aller tijden’

The Dutch 'Historisch Nieuwsblad' has organized an election for the best history book ever. You could for example vote for De Vergeten Wetenschappen which is the original Dutch version of A New History of the Humanities. Enjoy!

Click here for the election.

woensdag 27 april 2016

Opening Vossius Center for the History of Humanities and Sciences

Vossius

The History of Humanities in Amsterdam will be institutionalized by the new Vossius Center for the History of Humanities and Sciences.

The Vossius Center will be officially opened on Monday 27 June, 15.00h-18.00h, at the place where Gerardus Vossius held his inaugural lecture in 1632. Speakers include Dymph van den Boom, Frank van Vree, Hans-Jörg Rheinberger, Haun Saussy, Joep Leerssen, Julia Kursell, Jeroen van Dongen and Rens Bod. The afternoon will be concluded with the presentation of the new journal "History of Humanities".

All those interested in attending the opening of the Vossius Center are welcome. The full program will follow soon. Since places are allotted on a first-come, first-serve basis, please register as early as possible (no later than 15 May) at http://vossius.uva.nl/

On Vossius: In 1632, the polymath Gerardus Vossius became the first professor at the newly founded Athenaeum Illustre, the precursor of the current University of Amsterdam. Besides being a historian, he was a literary scholar, grammarian, rhetorician and theologian. In his work on chronology he combined astronomical with historical evidence. He also wrote the first overview of the history and theory of classical literature. Four of his children became established scholars as well, but only Isaac survived his father to become one of the most famous intellectuals of Europe. A Fellow of the Royal Society, Isaac Vossius was prolific as a philologist, geographer but also published on tidal motions, on optics, on painting, on China and on the age of the world. He argued that the earth had to be much older than could be derived from the Bible. The internationally well connected father and son Vossius crossed disciplines, mixed methods and engaged with the past to make sense of the present. Their multi-talented Amsterdam-based family reflects the Center’s central theme to arrive at a global, post-disciplinary history of knowledge.

vrijdag 25 maart 2016

Inaugural Issue of the new journal "History of Humanities" has been published!


"These are exciting times for the humanities. The impressive corpus of knowledge that the humanities have discovered, created, and cultivated over many centuries is available for the benefit of more people than ever and evolving rapidly. Fresh perspectives open up as digital tools enable researchers to explore questions that not long ago were beyond their reach and even their imagination. Novel fields of research deal with phenomena emerging in a globalizing culture, enabling us to make sense of the way in which new media affect our lives. Cross-fertilization between disciplines leads to newly developed methods and results, such as the complex chemical analysis of the materials of ancient artworks, yielding data that were unavailable to both artists and their publics at the time of production, or neuroscientific experiments shedding new light on our capacity for producing and appreciating music."

Click here for the full issue.

donderdag 17 maart 2016

"A New History of the Humanities" will be translated into Italian and Korean


I am very happy to announce that A New History of the Humanities will also be translated into Italian and Korean. The contracts with the publishers have been signed and the translations are expected to appear in 2017. So far, the originally Dutch book "De Vergeten Wetenschappen" has been or is being translated into English, Chinese, Polish, Armenian, Ukrainian, Korean and Italian.

woensdag 2 maart 2016

Positions in the History of Humanities


Our project "The Flow of Cognitive Goods: Towards a Post-Disciplinary History of Knowledge" has two fully funded PhD positions on the following topic:

"Historiography of both the humanities and the sciences is almost invariably carried out within the confines of modern disciplinary categories. This produces a serious problem: crucial processes of knowledge transfer receive insufficient attention or are not studied at all, even though great innovations are often produced when disciplinary boundaries are crossed. Disciplinary historiography tends to obscure that academic disciplines are not static but dynamic and implicitly keeps the idea intact that the sciences and the humanities are distinct endeavours. To solve these problems we propose to move beyond the disciplinary approach and to write a, what we will call, ‘post-disciplinary’ history of knowledge. Our project will focus on the period from 1800 to 2000, because in this period the process of formation and institutionalization of modern disciplinary categories has taken place. We intend to leave disciplinary biases behind yet at the same time wish to provide the means to come to a better understanding of the construction of disciplinary categories. To this end, we will focus on what we call ‘cognitive goods’: the epistemic notions and objects (i.e. ‘goods’) that are transferred when knowledge is increased by crossing or transcending disciplinary boundaries. Examples of ‘cognitive goods’ are research methods, formalisms, virtues, theoretical concepts, metaphors, and argumentative and demonstrative techniques."

Click here for more information.