donderdag 18 februari 2021

"Een groot verhaal: over Rens Bods geschiedenis van menselijke kennis"


De recensies van Een Wereld Vol Patronen blijven komen. Zojuist is het boek gereviewd in De Nederlandse Boekengids (The Dutch Review of Books) door Stephan Besser. Het is een diepgravende recensie van vele pagina's:

"Het pièce de résistance, als je zoiets al kunt aanwijzen in dit buitengewoon rijke en erudiete boek, is echter een cluster van casussen waarmee Bod aantoont dat de empirische cyclus, die vaak wordt gezien als uitvinding van een ‘wetenschappelijke revolutie’ in de natuurwetenschappen, al werd toegepast door humanistische filologen, muziekwetenschappers en taalkundigen in Europa aan het begin van de zestiende eeuw."

"Bods benadering is nadrukkelijk polycentrisch en vergelijkend. Het is zijn doel om ‘zo veel mogelijk disciplines uit zo veel mogelijk regio’s en culturen op gelijke voet te behandelen’ en met name Europa en de westerse natuurwetenschappen uit hun centrale positie te halen."

Lees hier de volledige recensie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten