vrijdag 22 december 2023

"Waarom ben ik hier?" figureert prominent in de NRC boekenbijlage over "Zin Zoeken"

 


Mijn boek wordt door Karel Smouter besproken in de NRC-bijlage over Zin Zoeken, waar het prominent figureert:

"Het resulteerde in 34 toegankelijk geschreven hoofdstukjes waarin de auteur met digitale hulpmiddelen miljoenen pagina’s aan literatuur analyseert om te begrijpen hoe mensen in verschillende tijden en culturen zin geven aan hun bestaan. 

Deze view from nowhere werkt vaak aanstekelijk. Bijvoorbeeld wanneer hij met zichtbare Entdeckungsfreude verhaalt over zingevingsvormen van nomadische stammen en inheemse volken buiten de belevingswereld van de meeste westerlingen."

Lees hier de volledige bespreking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten