zondag 12 januari 2020

Tijdschrift Vooys recenseert Een Wereld Vol Patronen

In het speciaalnummer over Globalisering van Vooys 37(4) wordt Een Wereld Vol Patronen gerecenseerd:

"Na het succes van De vergeten wetenschappen (2010), intussen al vertaald in zeven talen, heeft de Amsterdamse hoogleraar Rens Bod zich opnieuw gewaagd aan een ambitieus project. De wetenschapsgeschiedenis wordt te vaak en te gemakkelijk, zo vindt hij, ingeperkt tot een geschiedenis van de natuurwetenschappen, alsof enkel die wetenschappen model staan voor onze kennis. In Een wereld vol patronen gaat Bod op zoek naar een allesomvattende geschiedenis van onze kennis. [...]

Systematisch bekijkt hij hoe kennis zich ontwikkelde in andere grote culturen, in het bijzonder in China en Indië, maar – voor zover mogelijk – ook in Afrika, Amerika en Oceanië. Tussendoor besteedt hij onder de noemer ‘veronachtzaamde kennis’ ook aandacht aan de rol van vrouwen in de kennisgeschiedenis. Dat is heel wat. Opmerkelijk is dat ondanks dit loodzware programma het boek best leesbaar, informatief en leerrijk blijft. Zelfs wie vertrouwd is met de in het boek aangesneden onderwerpen, wordt toch verrast door de manier waarop Bod erin slaagt om bekende gegevens vanuit zijn eigen vraagstelling een nieuwe dimensie te geven."

Ziehier het nummer van Vooys met de recensie.