zaterdag 30 juni 2012

De Rijkdom van de Geesteswetenschappen

Soms vraag ik me af of universitaire bestuurders zich wel bewust zijn van de rijkdom die ze in huis hebben met de geesteswetenschappen. In plaats van te investeren in deze bloeiende tak van wetenschap, die ook nog eens maatschappelijk en economisch relevant is, worden de geesteswetenschappen door veel universiteiten steeds verder gemarginaliseerd. Er zijn weliswaar ook positieve signalen, zoals de enorme investering door de KNAW in de geesteswetenschappen en de opkomst van de digital humanities met indrukwekkende toepassingen. Maar sommige besluiten van universitaire bestuurders zijn voor mij onbegrijpelijk, zoals beschreven in het voortreffelijke artikel van Jaap Maat dat eerder verscheen in Het Parool. Treffender kan het niet, droeviger evenmin...

zaterdag 23 juni 2012

Samenwerking in de Geesteswetenschappen: Hoe staat het met de Oudheidkunde?

Samenwerking in de geesteswetenschappen is nog steeds ver te zoeken, alle oproepen ten spijt. Schokkender is het dat zelfs binnen een vakgebied weinig samenwerking valt te bespeuren, zo stelt Jona Lendering vast op zijn weblog over de Oudheidkunde:

"Hoewel er maar één Oudheid is, die alleen te kennen valt door ál het bewijsmateriaal te bekijken, identificeren de onderzoekers zich met hun beperking – ze zijn archeoloog, ze zijn classicus. Ze voelen zich al onwennig als ze worden aangesproken als oudheidkundige. Ze aanspreken als geesteswetenschapper, laat staan als wetenschapper, is, naar ik vrees, te hoog gegrepen."

Lenderings constatering, die hij overtuigend heeft uitgewerkt in De Klad in de Klassieken, lijkt symptomatisch voor de geesteswetenschappen. Terwijl ik in De Vergeten Wetenschappen laat zien dat er ontzettend veel valt te winnen met een overkoepelende benadering, zijn er nog vele disciplinaire muren te slechten. Toch is er hoop gezien de belangstelling voor colleges als Keerpunten in de Geesteswetenschappen, en het overkoepelende Honoursprogramma Geesteswetenschappen dat de Digital Humanities centraal stelt.


dinsdag 5 juni 2012

Ceci n'est pas un livre

Er zwerven twee verschillende boekomslagen van "De Vergeten Wetenschappen" rond op internet. Eén is echt, de andere is nep. Het hiernaast afgebeelde boek bestaat niet. Ik vond het lange tijd niet de moeite van het vermelden waard, totdat er een misverstand over ontstond.

Lees hier het relaas van Bert Zeeman: "Boekomslagen, echte en minder echte".

Over de nuttigheidsgekte in de geesteswetenschappen

Lees het mooie en scherpe stuk van Cyrille Offermans over de nuttigheidsgekte in de geesteswetenschappen in het maandblad Zuiderlucht. Mij spreken natuurlijk de "niet-beoogde maar uiterst welkome gevolgen" van de geesteswetenschappen het meest aan.

Offerman's stuk is hier te downloaden.