dinsdag 24 december 2013

Geschiedenis van de Geesteswetenschappen: Patroonzoekend, Patroonverwerpend of Beide?


De Commissie Wetenschapsgeschiedenis van de KNAW organiseert op 31 januari 2014 een symposium naar aanleiding van de verschijning van de uitgebreide Engelse vertaling van "De Vergeten Wetenschappen", met als titel: "Geschiedenis van de Geesteswetenschappen: Patroonzoekend, Patroonverwerpend of Beide?"

Ziehier het volledige programma van het symposium (aanmelding is noodzakelijk)

En ziehier meer informatie over de Engelse versie van mijn boek.

Who's Afraid of Patterns?

My book "De Vergeten Wetenschappen" (or its English version: "A New History of the Humanities") focuses on methods and patterns in the history of the humanities.  These two notions are not uncontroversial though. Especially the notion of pattern is subject of heavy and sometimes ill-informed debate. The Low Countries Historical Review has recently published a Forum discussion in which my notion of pattern as well as 'humanities 3.0' are discussed -- mainly in the field of digital humanities but also in the history of the humanities.

Here is my contribution to the Forum discussion "Who's Afraid of Patterns?" (open access)

And here is the issue of the Low Countries Historical Review with all Forum contributions

woensdag 4 december 2013