maandag 1 september 2014

Interview with Rens Bod on the Humanities in the Digital Age

The most recent issue of InformatieProfessional contains an interview with Rens Bod on the future of the humanities in the digital age (in Dutch):

"Tien, hooguit twintig boeken gebruikt een masterstudent Literatuurwetenschap voor zijn scriptie. Stel nu dat hij een miljoen boeken met elkaar zou willen vergelijken. Hij kan ze onmogelijk allemaal lezen. Aangezien vele uitgaven zijn beschreven en gedigitaliseerd, kan hij er wel algoritmen uit de informatica op loslaten. Hier komt digital humanities om de hoek kijken."

You can read further here.