dinsdag 28 november 2023

Mooie recensie van "Waarom ben ik hier?" in Historisch Nieuwsblad

 Rob Hartmans recenseert mijn boek in het Historisch Nieuwsblad:

"Velen denken bij het woord ‘zingeving’ aan spiritualiteit, aan iets zweverigs, en menen dat religie de belangrijkste vorm van zingeving is. Maar Bod laat zien dat vragen als ‘waarom ben ik hier?’ en ‘wat maakt het leven de moeite waard?’ in alle tijden en culturen worden gesteld, en dat de antwoorden daarop lang niet altijd exclusief religieus van aard zijn. Hij identificeerde maar liefst 180 verschillende ‘zingevingsvormen’, dat wil zeggen ‘manieren waarop mensen in het verleden en het heden doel en betekenis hebben gegeven aan hun leven’."

"De wijde blik van Bod vormt, samen met de helderheid en onbevangenheid waarmee hij schrijft, de grote aantrekkingskracht van dit imposante maar qua omvang bescheiden boek."

Lees hier de hele recensie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten