maandag 14 december 2020

The "Making of the Humanities IX" Conference will take place in Barcelona, 20-22 September 2021

 

The Making of the Humanities’ conference goes to Barcelona! The Universitat Pompeu Fabra (UPF) together with the Universitat Oberta de Catalunya (UOC) will host the 9th Making of the Humanities conference, from 20 till 22 September 2021, at the facilities of the UPF Faculty of Humanities, Ciutadella Campus, Jaume I building. 

This year’s conference theme is Unfolding Disciplines in the History of the Humanities.

Deadline for papers and panels: 1 May 2021.

See here for further details.

maandag 28 september 2020

Een Wereld Vol Patronen gereviewd door Medisch Contact

Het tijdschrift Medisch Contact schreef op 25 september 2020 een korte recensie van zowel mijn onlangs verschenen boek "40 Stellingen over de Wetenschap" (geschreven samen met Remco Breuker en Ingrid Robeyns) als het boek "Een Wereld Vol Patronen".

"Pikant daarbij is dat de auteurs ook het onderscheid tussen de geesteswetenschappen, natuurwetenschappen en sociale wetenschappen niet langer willen handhaven. Ongetwijfeld mede ingegeven door de monumentale studie Een wereld vol patronen van Rens Bod, waarin hij laat zien hoezeer die verschillende kennistradities – allemaal op zoek naar convergerende patronen en principes immers – elkaar al eeuwenlang beïnvloeden. Dat biedt ook een nieuwe kijk op de geschiedenis van de geneeskunde"

Lees hier de volledige recensie.

vrijdag 22 mei 2020

Another review of the Italian translation of my book

It's great to see several reviews appearing of the Italian translation of my former book "A New History of the Humanities".  This one is written by Gilberto Corbellini for the Almanacco della Scienza.

"In primo luogo, andrebbe ricordato che non furono solo i "nuovi scienziati" come Keplero o Galileo o filosofi come Francesco Bacone a silurare la visione del mondo cristiano-aristotelico. Tutto iniziò nel 1440, quando il filologo italiano Lorenzo Valla dimostrò che il Constitutum Constantini - la Donazione di Costantino, usata dalla Chiesa Cattolica per dare legittimazione al possesso dell'Impero Romano d'Occidente - era un falso."

["First, it should be remembered that it was not only "new scientists" like Kepler or Galileo or philosophers like Francis Bacon who torpedoed the Christian-Aristotelian worldview. It all began in 1440, when the Italian philologist Lorenzo Valla proved that the Donatio Constantini - the Donation of Constantine, used by the Catholic Church to give legitimacy to the possession of the Western Roman Empire - was a fake."]

Click here for the full review.

maandag 11 mei 2020

Review of the Italian translation by Treccani


The Italian translation of my book (A New History of the Humanities) was reviewed by Gualberto Alvino in the journal Lingua Italiana.

"Ma l’audacia del pur acutissimo Bod si spinge ben oltre. A suo parere, infatti, decostruttivisti e poststrutturalisti (Barthes, Lacan, Derrida, Poulet, Goldmann, Ruwet, de Man, Hartman…), sebbene rifiutino la validità universale dei pattern, «evidenziano un pattern oltremodo stabile: la deduzione che ogni testo è interpretabile in modi molteplici»"

["But Bod's audacity goes far beyond that. In his opinion, in fact, deconstructivists and poststructuralists (Barthes, Lacan, Derrida, Poulet, Goldmann, Ruwet, de Man, Hartman...), although they reject the universal validity of patterns, they "highlight an extremely stable pattern: the deduction that each text can be interpreted in multiple ways"]

Click here to read the full review.

Recensie van "Een Wereld Vol Patronen" in Geschiedenis Magazine

Mijn boek "Een Wereld Vol Patronen" is gerecenseerd in Geschiedenis Magazine:

"Dit is ook een boek met een boodschap, niet alleen over het decentraliseren van Europa en het (her)waarderen van vrouwen. Het laat ook zien dat de wetenschap, en in het bijzonder de geesteswetenschap, het waard is om actie voor te voeren."

Lees hier de recensie door Djoeke van Netten.

zondag 12 januari 2020

Tijdschrift Vooys recenseert Een Wereld Vol Patronen

In het speciaalnummer over Globalisering van Vooys 37(4) wordt Een Wereld Vol Patronen gerecenseerd:

"Na het succes van De vergeten wetenschappen (2010), intussen al vertaald in zeven talen, heeft de Amsterdamse hoogleraar Rens Bod zich opnieuw gewaagd aan een ambitieus project. De wetenschapsgeschiedenis wordt te vaak en te gemakkelijk, zo vindt hij, ingeperkt tot een geschiedenis van de natuurwetenschappen, alsof enkel die wetenschappen model staan voor onze kennis. In Een wereld vol patronen gaat Bod op zoek naar een allesomvattende geschiedenis van onze kennis. [...]

Systematisch bekijkt hij hoe kennis zich ontwikkelde in andere grote culturen, in het bijzonder in China en Indië, maar – voor zover mogelijk – ook in Afrika, Amerika en Oceanië. Tussendoor besteedt hij onder de noemer ‘veronachtzaamde kennis’ ook aandacht aan de rol van vrouwen in de kennisgeschiedenis. Dat is heel wat. Opmerkelijk is dat ondanks dit loodzware programma het boek best leesbaar, informatief en leerrijk blijft. Zelfs wie vertrouwd is met de in het boek aangesneden onderwerpen, wordt toch verrast door de manier waarop Bod erin slaagt om bekende gegevens vanuit zijn eigen vraagstelling een nieuwe dimensie te geven."

Ziehier het nummer van Vooys met de recensie.