zondag 26 augustus 2012

Derde internationale conferentie over de geschiedenis van de geesteswetenschappen

Voor degenen die geen genoeg kunnen krijgen van de geschiedenis van de geesteswetenschap-pen: van 1 tot en 3 november 2012 vindt in Rome de derde internationale conferentie over de geschiedenis van de geesteswetenschap-pen plaats, met vijf keynote speakers en meer dan vijftig reguliere sprekers. Alle deelgebieden van de humaniora komen aan bod, inclusief de relatie met de natuur- en sociale wetenschappen.

Het programma van de conferentie is hier down te loaden.