zondag 27 januari 2019

Uitgebreide recensie van "Een Wereld Vol Patronen" in Trouw door Willem Schoonen

"Hoogleraar Rens Bod klimt op de barricaden voor goed academisch onderwijs en onderzoek. En hij publiceert nu een indrukwekkend boek, een geschiedenis van de kennis die de mens heeft opgedaan sinds hij voet op aarde zette."

"De moderne wetenschap werd geboren in de ­natuurkunde, die in de zeventiende eeuw in Europa tot bloei kwam. In deze zin zitten drie onwaarheden: de wortels van de moderne wetenschap gaan verder terug dan de zeventiende eeuw, strekken zich verder uit dan Europa, en steken niet in de natuurwetenschappen maar in de geesteswetenschappen, de humaniora."

"Dat laat Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, zien in een nieuw boek: ‘Een wereld vol patronen’. Het is een indrukwekkend overzicht van de kennisgeschiedenis, vol verrassende wendingen en inzichten. Een boek dat je langzaam moet lezen om ervan te genieten."

Ziehier de volledige recensie.

Beschrijving van "Een wereld vol patronen" in de boekenbrief van VK

"Stephen Hawking had weinig op met de geschiedenis – we besteden er veel tijd aan terwijl het ‘laten we eerlijk zijn, toch grotendeels een geschiedenis van domheid is’. De Amsterdamse hoogleraar Rens Bod, gespecialiseerd in de geschiedenis van kennis, bewijst het ongelijk van Hawking. Hij laat in Een wereld vol patronen zien hoe eeuwenoude kennis nog altijd relevant kan zijn."

Lees hier verder.

vrijdag 25 januari 2019

Recensie van "Een Wereld Vol Patronen" in Nederlands Dagblad

"Meer dan 40.000 jaar geleden was de mens, homo sapiens, al op zoek naar kennis, probeerde hij iets te begrijpen van de wereld om hem heen. Dat weten we dankzij streepjespatronen op mammoetbotten en -slagtanden die corresponderen met de schijngestalten van de maan. Toen al was de mens dus op zoek naar patronen, en al vrij snel ging hij ook op zoek naar de achterliggende principes, schrijft Rens Bod, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, in zijn nieuwe boek Een wereld vol patronen."

Ziehier de link naar de recensie.

donderdag 24 januari 2019

Nog een recensie van "Een Wereld Vol Patronen" door Dirk Wolthekker

"Hoe is wat we nu weten wereldwijd en door alle tijden ontstaan en gegroeid? Dat is de grote vraag die Bod probeert te beantwoorden. Hij laat zien dat de dat alle wetenschappelijke disciplines met elkaar zijn verbonden en dat er in andere tijdvakken en andere delen van de wereld misschien wel net zo veel of meer kennis en wetenschap is vergaard dan in Europa wel eens wordt verondersteld."

"Een interessante vraag die Bod opwerpt is de vraag of er naast de overstelpende hoeveelheid kennis uit heden en verleden ook zoiets bestaat als non-kennis. ‘En dan hebben we het niet over mislukte kennis, maar over de vraag of er een demarcatiecriterium bestaat dat kennis van niet-kennis kan onderscheiden, dat wat we tegenwoordig pseudowetenschap noemen.’"

Ziehier de volledige tekst.

Recensie van "Een Wereld Vol Patronen" door Marc van Oostendorp

"Het is een groots boek, onder andere vanwege Bods durf – de durf van het grote gebaar. Want Bod waagt het, nog explicieter dan in De vergeten wetenschappen heel grote lijnen uit te zetten, zonder de nuance uit het oog te verliezen.

Eén zo’n lijn: in de periode tot en met de vroege oudheid waren onderzoekers wereldwijd vooral bezig met het bespeuren van patronen – of dat nu de maancyclus was, de structuur van een werkwoordsparadigma in een vreemde taal of de lengte van de zijden van een gelijkhoekige driehoek.

In de oudheid en wat Bod de ‘postklassieke tijd’ noemt, min of meer corresponderend met wat in het westen meestal de middeleeuwen heet, ontdekt men het ‘principe’ – het inzicht waaruit je patronen kunt verklaren of in ieder geval kunt afleiden – én het feit dat je een aantal principes zelf weer kunt verklaren door eeen groter overkoepelend principe."

Zie hier de volledige recensie.

dinsdag 22 januari 2019

Interview in de Volkskrant over "Een wereld vol patronen"

"Het vandaag te presenteren boek – Een wereld vol patronen – is in meerdere opzichten grenzeloos. Het toont de verwevenheid van alle wetenschappelijke disciplines, en het laat zien dat zich ook buiten Europa wetenschappelijke revoluties hebben voltrokken."

"Mensen willen niet alleen patronen zien, ze willen ook een verband zien tussen die patronen. Ze gaan op zoek naar verklaringen achter die patronen. Op een gegeven moment ontstaat er een bewustzijn van een principe en wordt dat principe expliciet gedefinieerd. Volgens de Griekse wijsgeer Thales was alles gemaakt uit water. Natuurlijk, zijn verklaring was niet correct, maar de poging om tot een verklaring te komen, was natuurlijk fascinerend. Zo probeerde de Indiase Sanskriet-geleerde Panini een metaregel te vinden voor alle zinsconstructies. Hij wilde alle patronen begrijpen op basis van enkele principes. Dat was een ontroerend moment in kennisgeschiedenis."

Zie hier het hele interview.

donderdag 10 januari 2019

"Een Wereld vol Patronen" ("A World of Patterns") will be presented on 23 January 2019


My new book 'Een wereld vol patronen' will be presented on 23 January at 5 pm at the publishing house Prometeus, Herengracht 48, Amsterdam. Interested parties can register via the email-address on the following website.

This book gives an overview of the history of knowledge from a world-wide perspective (discussing the humanities, sciences, jurisprudence, medicine, as well as disciplines that are no longer seen as 'academic'). The book moves both the West and natural sciences from their central positions and discusses how people have searched for patterns and underlying principles in their surrounding world from prehistory to the modern period.