vrijdag 22 april 2011

Derde volledig herziene druk van De Vergeten Wetenschappen is verschenen!


De derde herziene druk is van de persen gerold. Naast een aantal druk- en spellingfouten, heb ik ook enkele substantiele veranderingen aangebracht. Opnieuw ben ik zeer erkentelijk voor de gedetailleerde kritieken van recensenten en de voortreffelijke suggesties van opmerkzame lezers. Ik bedank hen allen in mijn Voorwoord.

De geinteresseerde lezer kan hier een lijst met aanpassingen downloaden.

Blijf uw suggesties sturen!

woensdag 20 april 2011

Eerste recensie van De Vergeten Wetenschappen in een wetenschappelijk tijdschrift

De oogst van de afgelopen maand: drie nieuwe recensies, waaronder de eerste bespreking in een wetenschappelijk tijdschrift: Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG). Eerdere recensies verschenen vooral in dagbladen, opinietijdschriften en op weblogs.

Bespreking door László Marácz in Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Bespreking door Victor Gijsbers
Bespreking door Marcel Hulspas in De Pers

Klik hier voor alle eerdere (mij bekende) recensies.

vrijdag 8 april 2011

Mijn lezing op het Erasmiaans Gymnasium is nu beschikbaar

Mijn lezing op het Erasmiaans Gymnasium ("Alfa-ontdekkingen die de Wereld Hebben Veranderd") kan hier worden gedownload. Deze lezing vond plaats op uitnodiging van het Natuurkundig Genootschap.

Samenvatting: De alfawetenschappen worden vaak gezien als luxe tijdverdrijf. Een nauwkeurige analyse van hun geschiedenis laat echter zien dat alfawetenschappelijke kennis de wereld ingrijpend heeft veranderd. Zonder filologie en historische bronnenkritiek geen Verlichting, zonder de humanistische ontdekking van de wisselwerking tussen theorie en empirie geen Wetenschappelijke Revolutie, en zonder de ontdekking van formele grammatica geen informatietechnologie en internetrevolutie. In zijn lezing zal Rens Bod uiteenzetten waaruit "alfaontdekkingen" bestaan, en op welke wijze deze de bètawetenschappen hebben beïnvloed.

My lecture "The Discovery of Rule Systems in the Humanities" is now available

My lecture at the conference "Discovery in the social sciences" at Leuven University is now available, and can be downloaded here.

Abstract: The humanities are usually viewed as those disciplines that investigate the productions of the human mind, such as philology, art history, linguistics, poetics and musicology. While the humanities are increasingly grouped under the umbrella of “social sciences”, they have only been very recently investigated from a comparative, historical perspective. One of the main insights emerging from these investigations deals with the nature of patterns and laws in the (history of the) humanities, such as cyclical patterns in history, sound shift laws in linguistics, and harmonic laws in musicology. Yet these investigations also include studies of full-fledged theories of language, music, theatre, poetry and art that have been proposed the history of the humanities. It turns out that most of these theories can be described by (descriptive or prescriptive) systems of rules that supposedly underlie expressions of the human mind. In this paper, I will give a brief overview of the discovery of systems of rules in the humanities, and will compare them with theory discovery in the other (social) sciences.