zondag 1 december 2019

Een Wereld Vol Patronen gerecenseerd in "De Lage Landen"

"De eeuwige zoektocht naar patronen en principes. Rens Bod schreef een majestueuze geschiedenis van onze kennis

In 2010 verscheen De vergeten wetenschappen, een geschiedenis van de humaniora waarin Rens Bod besprak hoe gebieden als taal, literatuur, muziek en kunst door de eeuwen heen zijn onderzocht door alfawetenschappers uit India, China, Afrika en Europa. Dat was al een enorm ambitieus project, maar nog grootser van opzet is zijn nieuwe boek Een wereld vol patronen. Bod geeft een historisch overzicht van de ontwikkeling van onze kennis dat zowel multidisciplinair als polycentrisch is: hij bespreekt een zeer uiteenlopende reeks van wetenschappen [...]"

Lees hier de volledig recensie.