woensdag 2 januari 2013

2013: Het Einde van Vier Geesteswetenschappen

Een gelukkig 2013! Helaas geldt dit niet voor vier unieke alfastudies die dit jaar zullen verdwijnen uit Nederland. Moedeloos word ik er soms van dat er geen enkel overleg lijkt te bestaan over het behouden van studierichtingen in Nederland. Dit kan veel beter! Lees bijvoorbeeld het artikel “Meer overleg nodig over schrappen van studies” dat vandaag, 2 januari 2013, is verschenen in het Nederlands Dagblad. Dit artikel staat op een betaalsite, maar hieronder volgen de passages uit mijn mond:

"Rens Bod, hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van “De Vergeten Wetenschappen”, vraagt zich af of de geesteswetenschappen echt geen andere keuze hebben dan kleine studies op te heffen. ‘Het heeft te maken met wat je belangrijk vindt. Stel dat binnen de geneeskunde niemand meer oncologie wil studeren. Vanwege het belang heft niemand zo’n studierichting op. Binnen geneeskunde geldt een lotingssysteem. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld heel veel vrouwen kindergeneeskunde als specialisme kiezen.’ Bod zou zich zoiets ook in de geesteswetenschappen kunnen voorstellen. ‘Als je de instroom in verwante studies reguleert, kun je misschien voorkomen dat kwetsbare studies moeten verdwijnen.’ Bod wijst op het economisch nut van bijvoorbeeld Scandinavische talen en Portugees. ‘Finland is een belangrijke handelspartner van Nederland en dat geldt ook voor Brazilië. Je kunt dit soort talen daarom niet zomaar opheffen. En dan is er ook nog de waarde van een expertise. Barlaeus zei in de zeventiende eeuw al: “Geld is belangrijk, maar wetenschap is belangrijker.” Dat geldt wat mij betreft nog steeds.’
[...]
Bod is het met Van Oostrom eens dat universiteiten ‘vooral hun eigen zaakje in stand houden’. Hij doet een radicaler voorstel. ‘Het is misschien vloeken in de kerk, maar je zou eens naar Californië moeten kijken. Daar is één University of California met verschillende campussen. Nederland is groot genoeg om alle huidige studierichtingen ergens in stand te houden, waarbij er ook nog ruimte is voor vernieuwing. Ik vind het niet zo’n gekke gedachte de zeven klassieke universiteiten samen te voegen tot één University of the Netherlands, met zeven campussen. Vervolgens zou echt afstemming kunnen plaatsvinden over waar welke studie wordt aangeboden.’"

Geen opmerkingen:

Een reactie posten