woensdag 10 oktober 2012

Vers van de Pers: The Making of the Humanities, Deel II

Zojuist is onze bundel "The Making of the Humanities, Deel II" verschenen bij Amsterdam University Press. De artikelen in de bundel gaan in op de overgang van de vroegmoderne naar de moderne geesteswetenschappen. Was dit een tijd waarin er een revolutie plaatsvond in de humaniora? Of werden de vroegmoderne geesteswetenschappen vooral gesystematiseerd en geinstitutionaliseerd in de vorm van universitaire disciplines met hun eigen methoden? Deze bundel geeft een vergelijkend overzicht van de geesteswetenschappen tussen 1700 en 1900, van filosofie tot taalkunde, van geschiedkunde tot musicologie en van literatuurwetenschap tot kunstgeschiedenis.

Voor meer informatie, ziehier de website van onze bundel.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten