dinsdag 3 april 2012

Onrust in de Geesteswetenschappen


Op 3 maart j.l. luidde Rens Bod in een voorpaginastuk in NRC Handelsblad de noodklok voor de alfastudies in Nederland: ‘De afgelopen maand is de geesteswetenschappelijke wereld opgeschrikt door een aantal desastreuze plannen van Nederlandse universiteiten. Portugees, Roemeens, alsook andere geesteswetenschappen zullen van de Nederlandse aardbodem verdwijnen.’

Nederlandse universiteiten schrappen in totaal een dertigtal studies uit het curriculum. De universiteit van Leiden wil de opleidingen Frans, Duits en Italiaans laten opgaan in een nieuwe, breed opgezette, opleiding Taal, Cultuur & Media. Als de opleiding Portugees aan de universiteit van Utrecht verdwijnt, zal deze taal aan geen enkele Nederlandse universiteit meer gestudeerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor het Roemeens aan de Universiteit van Amsterdam. Dit alles is het gevolg van de vorig jaar verschenen strategische agenda van staatsecretaris Zijlstra waarin hij eist dat universiteiten zich meer profileren ten opzichte van elkaar. Niet elke instelling moet alle vakken willen geven. Vóór 5 mei wil de staatssecretaris weten met welke disciplines de universiteiten zich gaan profileren. Voorlopig lijkt het erop dat vooral de kleine vakken uit geesteswetenschappelijke hoek, talenstudies die weinig studenten trekken, het eerste slachtoffer worden van de verlangde profilering.

Op 17 april geeft SPUI25 het woord aan de belangrijkste decisionmakers in het domein van de geesteswetenschappen in de academische wereld: Wiljan van den Akker, Wim van den Doel en Frank van Vree, decaan geesteswetenschappen aan respectievelijk de Universiteit van Utrecht, van Leiden en van Amsterdam. Wat is hun antwoord op de voorgenomen maatregelen van de minister? Hoe leggen zij de voorgenomen keuzes uit? Hoe gaan ze om met de kritiek die is gerezen?

Met medewerking van Rens Bod, hoogleraar Computational and digital humanities, en Maarten Asscher, schrijver en directeur van Athenaeum Boekhandel, die beide een column zullen uitspreken.
Ook Leo van Ruijven, lid van het regie orgaan geesteswetenschappen, zal zijn visie geven.

Voor meer informatie over het programma, klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten