dinsdag 6 maart 2012

Discussie over mijn NRC opinieartikel "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit"

Mijn NRC opinieartikel van 3 maart jl., "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit", is vandaag (19.00u) op het collectieve weblog Sargasso.nl geplaatst. Volg hier de discussie!

3 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Geachte heer Bod,

  Met veel belangstelling heb ik uw artikel gelezen in de NRC Weekend 03-03-2012: "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit". Het meta-standpunt van waaruit u uw heldere betoog voert spreekt mij bijzonder aan. De reden hiervoor is het volgende.

  U pleit, als ik het goed begrijp, voor een meer holistische benadering binnen het onderwijs, voor (h)erkenning van het belang van een volwaardig 'geheel' aan disciplines als vereiste voor een complementaire werking der 'delen', voor een gezonde afhankelijkheidsrelatie tussen generalisten en specialisten en gelijke ontwikkelingsruimte voor beiden, ofwel kortweg voor hetgeen reële ontwikkeling mogelijk maakt.
  U schrijft: verarming ter linkerzijde kan een verrijking zijn ter rechterzijde. Hier zou ik graag aan toevoegen: het ideale leerproces vereist een cognitieve toer van 360 graden. Ik ben zelf momenteel niet actief op universitair terrein, maar ik heb wel kennis van het voorportaal: het voortgezet onderwijs. In de huidige context van verzuiling met de door de overheid gedicteerde kerndoelen (en,en,en) geldt het idee dat de VO praktijk geen ruimte meer heeft voor concrete uitwerking van dergelijke abstracte beschouwingen. Murw geslagen door de zoveelste 'vernieuwing' van bovenaf, doet het merendeel van de docenten per discipline 'gewoon zijn eigen ding'.

  Graag attendeer ik u daarom op een particulier initiatief dat binnen het voortgezet onderwijs (VO) vanuit een vergelijkbaar beschouwende visie is opgezet en met groeiend enthousiasme nu serieuze vormen begint aan te nemen. Vanuit onderhavig initiatief wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem, dat parallel aan de huidige methode(n) kan worden ingezet. Op dit moment wordt het systeem op projectbasis door docenten op diverse scholen 'onderzoekend' uitgewerkt, met directe lijnen naar de TU Delft en de masteropleidingen HKU en WdKA. Het biedt hen een backbone van acht doorlopende leer- en twee ontwikkelijnen, die het onderwijscurriculum schoolbreed een logische samenhang geeft. Docenten maken zich de leerlijnen eigen door deze met collega's verder op maat -vakspecifiek- uit te werken.

  Met dit systeem wordt gedoeld op praktische ondersteuning van besluitvorming en gemaakte keuzes op uitvoerend niveau binnen het VO onderwijs, inclusief de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. De keuze van een school/docent voor links, rechts dan wel het geheel, wordt met dit systeem op een vanzelfsprekende manier -in de uitvoering ervan- bewust én zichtbaar gemaakt. In andere woorden, het links en/of rechts, het linksom en/of het rechtsom, het opleiden van generiek talent tot een generalist of specialist, wordt tot een bewuste keuze gemaakt. Een voorkeur van een docent voor links, rechts of anderzijds zal zich consequent manifesteren in zijn/haar leeropdrachten en de voorkeur van de leerling in de uitvoering ervan. Digitaal toegankelijke en herleidbare werkresultaten van excellerende en gemotiveerde studenten vormen tenslotte een transparante basis voor conclusies of het geheel aan keuzes op termijn verarmend of verrijkend heeft gewerkt. Zeker is dat de leerling bij invoering van een dergelijk systeem zal profiteren van een verhelderende samenhang, meer continuïteit en differentiatiemogenlijkheden die beter aansluiten op zijn/haar eigen dominante denk/leerstijl. Het moge duidelijk zijn dat ICT hierbij functioneel wordt ingezet, ter ondersteuning van transparantie, communicatie en ontsluiting van externe en interne bronnen ten behoeve van leerling en docent.

  Met dank voor uw inspirerende tekst.
  Ellen de Monchy

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Geachte heer Bod,

  Met veel belangstelling heb ik uw artikel gelezen in de NRC Weekend 03-03-2012: "Zo verdwijnt de alfa uit de universiteit". Het meta-standpunt van waaruit u uw heldere betoog voert spreekt mij bijzonder aan. De reden hiervoor is het volgende.

  U pleit, als ik het goed begrijp, voor een meer holistische benadering binnen het onderwijs, voor (h)erkenning van het belang van een volwaardig 'geheel' aan disciplines als vereiste voor een complementaire werking der 'delen', voor een gezonde afhankelijkheidsrelatie tussen generalisten en specialisten en gelijke ontwikkelingsruimte voor beiden, ofwel kortweg voor hetgeen reële ontwikkeling mogelijk maakt.
  U schrijft: verarming ter linkerzijde kan een verrijking zijn ter rechterzijde. Hier zou ik graag aan toevoegen: het ideale leerproces vereist een cognitieve toer van 360 graden. Ik ben zelf momenteel niet actief op universitair terrein, maar ik heb wel kennis van het voorportaal: het voortgezet onderwijs. In de huidige context van verzuiling met de door de overheid gedicteerde kerndoelen (en,en,en) geldt het idee dat de VO praktijk geen ruimte meer heeft voor concrete uitwerking van dergelijke abstracte beschouwingen. Murw geslagen door de zoveelste 'vernieuwing' van bovenaf, doet het merendeel van de docenten per discipline 'gewoon zijn eigen ding'.

  Graag attendeer ik u daarom op een particulier initiatief dat binnen het voortgezet onderwijs (VO) vanuit een vergelijkbaar beschouwende visie is opgezet en met groeiend enthousiasme nu serieuze vormen begint aan te nemen. Vanuit onderhavig initiatief wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem, dat parallel aan de huidige methode(n) kan worden ingezet. Op dit moment wordt het systeem op projectbasis door docenten op diverse scholen 'onderzoekend' uitgewerkt, met directe lijnen naar de TU Delft en de masteropleidingen HKU en WdKA. Het biedt hen een backbone van acht doorlopende leer- en twee ontwikkelijnen, die het onderwijscurriculum schoolbreed een logische samenhang geeft. Docenten maken zich de leerlijnen eigen door deze met collega's verder op maat -vakspecifiek- uit te werken.

  Met dit systeem wordt gedoeld op praktische ondersteuning van besluitvorming en gemaakte keuzes op uitvoerend niveau binnen het VO onderwijs, inclusief de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt. De keuze van een school/docent voor links, rechts dan wel het geheel, wordt met dit systeem op een vanzelfsprekende manier -in de uitvoering ervan- bewust én zichtbaar gemaakt. In andere woorden, het links en/of rechts, het linksom en/of het rechtsom, het opleiden van generiek talent tot een generalist of specialist, wordt tot een bewuste keuze gemaakt. Een voorkeur van een docent voor links, rechts of anderzijds zal zich consequent manifesteren in zijn/haar leeropdrachten en de voorkeur van de leerling in de uitvoering ervan. Digitaal toegankelijke en herleidbare werkresultaten van excellerende en gemotiveerde studenten vormen tenslotte een transparante basis voor conclusies of het geheel aan keuzes op termijn verarmend of verrijkend heeft gewerkt. Zeker is dat de leerling bij invoering van een dergelijk systeem zal profiteren van een verhelderende samenhang, meer continuïteit en differentiatiemogenlijkheden die beter aansluiten op zijn/haar eigen dominante denk/leerstijl. Het moge duidelijk zijn dat ICT hierbij functioneel wordt ingezet, ter ondersteuning van transparantie, communicatie en ontsluiting van externe en interne bronnen ten behoeve van leerling en docent.

  Met dank voor uw inspirerende tekst.
  Ellen de Monchy

  BeantwoordenVerwijderen