maandag 12 december 2011

De relatie tussen alfa-, beta- en gammawetenschappen

Op het fascinerende symposium ter ere van de verschijning van Ruud Abma's boek "Over de Grenzen van Disciplines", gaf ik een lezing met de titel "Gamma: Tussen Alfa en Beta?" Daarin heb ik laten zien dat niet alleen de betawetenschappen maar verrassend genoeg tevens de alfawetenschappen als model hebben gediend voor de formele aanpak binnen de psychologie, sociologie, economie, etc. Zo hebben methoden uit de taalkunde geleid tot grammatica's voor visuele, muzikale en linguistische waarneming. En methoden uit de stemmatische filologie zijn toegepast in ondermeer de antropologie (analyse en modellering van verwantschapsrelaties) en de sociologie (sociale netwerkanalyses). Deze fascinerende wisselwerking tussen alfa- en gammawetenschap is lange tijd onderbelicht gebleven. Historici en filosofen gingen er vanuit dat alleen de interpreterende, hermeneutische traditie vanuit de geesteswetenschappen de sociale wetenschappen is binnengedrongen. Mijn lezing toont aan dat er ook een andere, patroonzoekende traditie binnen de geesteswetenschappen bestaat die de sociale wetenschappen diepgaand heeft beinvloed.

De powerpoint-presentatie van mijn lezing vindt u hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten